Giờ này không ngủ được nhưng cũng chẳng bít làm gì …… !