Vừa rồi mới ring em LG Optimus7 về,thức cả đêm để vọc em nó,cuối cùng thì cũng Jailbreak thành công.Mình copy cái hướng dẫn bên tinhte sang đây để anh em tham khảo nhé.

Đây là hướng dẫn cách unlock & chống relock từ Zune cho các dòng máy WP7 LG không cần ChevronWP7. (áp dụng cho cả bản NODO)
Đầu tiên bạn phải có chương trình MFG của LG, chương trình này là chương trình ẩn trong máy của LG, có lẽ dành cho Kỹ sư lập trình thì phải

Vào dialpad nhấn ##634# và nhấn phím call
Chờ vài giây để máy cài đặt chương trình.
—> Vậy là bạn đã có MFG rồi nhé

Bây giờ vào phần chính:

Vào menu chương trình chọn app MFG, và nhấn password: 277634#*# rồi enter.

Un-Lock máy không cần Chevron 7 thông qua MFG registry editor.

1. Vào Engineer Menu -> Other Settings -> Edit Registry
2. ROOT PATH chọn “HKEY_LOCAL_MACHINE”
3. input path gõ “\Comm\Security\LVMod(không có dấu ngoặc kép nhé bạn)
4. input gõ “DeveloperUnlockState” và chọn DWORD
5. Chọn Query. Ra kết quả giá trị DeveloperUnlockState (Nó bằng bao nhiêu kệ cha nó )
6. input data box chọn “1″ và nhấn nút SET. Output result là 1

Vậy là máy của bạn đã được unlock rồi nhé

Chống khóa máy qua Zune

Giờ bạn cũng vào MFG

1. Vào Engineer Menu -> Other Settings -> Edit Registry
2. ROOT PATH chọn “HKEY_LOCAL_MACHINE”
3. input path gõ “\Software\Microsoft\DeviceReg(không có dấu ngoặc kép nhé bạn)
4. input gõ “PortalUrlProd” và chọn DWORD
5. Chọn Query. Ra kết quả giá trị PortalUrlProd (Nó bằng bao nhiêu kệ cha nó  bước này kiểm tra chơi thôi)
6. input data box để trống và nhấn nút SET. Output result là 0
7. Tiếp theo input gõ “PortalUrlInt” và chọn DWORD
8. Chọn Query. Ra kết quả giá trị PortalUrlInt (Nó bằng bao nhiêu kệ cha nó  bước này kiểm tra chơi thôi)
9. input data box để trống và nhấn nút SET. Output result là 0
10. Giờ back ra, đến menu pass word, tắt và khởi động lại máy

Giờ muốn lock lại thì mần răng

Có 2 cách:
Cách 1: vào setting—> about —-> reset
Cách 2:
1. Mở MFG app
2. Vào Engineer Menu -> Other Settings -> Edit Registry
3. ROOT PATH chọn “HKEY_LOCAL_MACHINE
4. input path gõ “\Comm\Security\LVMod
5. input gõ “DeveloperUnlockState” và chọn DWORD
6. Chọn Query. Ra kết quả giá trị DeveloperUnlockState (Nếu đã unlock rồi thì nó bằng 1 )
7. input data box chọn “0″ và nhấn nút SET. Output result là 0
8. Thoát chương trình và khởi động lại máy

Chú ý: Sau khi unlock bằng phương pháp này thì ChevronWP7 sẽ không nhận máy bạn nữa (cũng không quan trọng vì ChevronWP7 chỉ là chương trình unlock thôi, còn nếu bạn muốn đua đòi phải unlock bằng ChevronWP7 như người ta thì cứ reset lại là xong không sao cả.

Advertisements